Zvanja

 

BELI POJAS: 10, 9 kyu
ŽUTI POJAS: 8 kyu
ORANŽ POJAS: 7 kyu
ZELENI POJAS: 6 kyu
PLAVI POJAS: 5 kyu
LJUBIČASTI POJAS:
4 kyu
BRAON POJAS: 3,
2, 1 kyu
CRNI POJAS: 1 - 10th DAN

Ispitivanje i sertifikacija u Borilačkim veštinama su važni koliko i ispiti i Diplome u školama i na fakultetima. Za razliku od sistema obrazovanja, ispiti u Borilačkim veštinama sami po sebi ne predstavljaju krajnje ciljeve i domete. Promocija u viši rang obično se potvrđuje zvaničnim Sertifikatom i označava rang - zvanje koje je obeleženo pojasom.

Iako su ispitivanje i Sertifikacija neodvojivi deo Karate prakse, obuka isključivo radi promocije je u suprotnosti sa duhom Borilačkih veština. Testiranje je samo sredstvo koje se odnosi na sistem rangiranja sa zahtevima Programa.

U Karate Dou, svaki uspešan test označava kraj jedne i početak druge faze, što treba da dovede do ličnog ispunjenja i znanja i u Borilačkim veštinama. Dok je cilj akademskih ispita da pokažu sposobnosti za određeni zadatak ili poziciju, predmet ispitivanja u Karate Dou je uglavnom da proceni i osigura da vežbač može da nastavi sa vežbanjem, tako što će preći na viši nivo uz svakodnevnu
posvećenost i veoma naporan rad.

Zbog velikih psiho-fizičkih razlika koje postoje među Karate studentima, neophodno je proceniti individualnu snagu i slabost u početku vežbanja, kako bi se individualni napredak kao i vežbanje u grupi organizovalo pravilno i efikasno.

Zvanični testovi za KYU zvanja održavaju se šestomesečno. Testiranje za DAN zvanja održava se po potrebi.

U zavisnosti od broja kandidata i grupa, pojedini testovi mogu trajati od 15 minuta do nekoliko sati. U zavisnosti od okolnosti, kandidati mogu biti testirani bilo pojedinačno ili u grupama. U zavisnosti od zvanja studenta, ispitna Komisija može tražiti Vaza, Kate, Kumite, prikaz Samoodbrambenih tehnika i Teorija (mogu se postavljati i pitanja u vezi Karatea i sl.). Iako veliki broj učenika položi za Zvanja, ima i onih koji se moraju zamoliti da sačekaju i još adekvatnije pripreme za sledeći planirani test.