Jag inneha ino genast 11 manader levt i en forhallande med saken dar mest fantastiska killen

Sjalv befinner si radd att det har kommer bliva ett reslig ‘fraga’, odl sjalv hoppas villig en okej. Mig befinner sig tjej och 20 ar.. sam sjalv alskar honom mer an mig trodde mig skulle vet handla. Vi inneha bott forbund i 9 manader emeda han hade lagenhet forsenad fore, sam vi sag ingen skal mo att icke bliva sambos. Han befinner si 3 ar aldre ann mig, men gallande flera satte vi grymt likadan. Jambordig forhoppninga samt vill deltaga varandra osv.

Och problemet befinner sig att mi ej har ett finfin genmale

Skad vi inneha himla olika bakgrunder. Jag age darefter mi varenda 15-16 ar varit inom nago livsstil med massor gille samt sprit, sam dessutom kopiost killar. Sjalv har traffat valdigt manga killar, bade sana sjalv trodde det kunde bliv nagot tillsamman andock fors engangsligg kungen fyllan. Genast ino efterhand inneha vi aven kommit fram mo nar vi pratat forsavitt allt att jag blivit f utnyttjad ocksa. Sjalv har ager marigt att lita villi folks, sam haft ett stort bekraftelsebehov. Sasom ager lett mo att det blev ett fett manick att pricka killar samt ringa uppmarksamhet, ehuru jag i ganska alla kollapsa darefter angrat det grovt. Det beteendet var dessutom en av anledningarna mo att sjalv hamnade i ett missmod nedanfor gymnasiet, som sjalv ager tagit ja klocka omedelbart iof, skad det ager varit en himla anstrangande tid. Mi tittad intet nytta inom att forvalta jag allena samt ifall uppsyn anatomi, inte med lat mig behandlas pa daliga metod.

Grima sam bo da, kommer fran ett absolut annan historia. Innan vi traffades odl hade han levt inom e forhallande inom omkring 7 ar tillsammans ett brutta sasom ick varenda duktig forut honom. Han var ick foralska inom henne, men han vagade inte greppa dig ur det. De brakade alltid samt han madde psykiskt kasst itu henne. Han ager berattat att han aldrig ville gifta sig tillsamman henne, att han sa nopp nar hon fragade. Att han icke ville tillverka kidsen med henne sam att han inte ville att hon skulle omplacering in tillsamman honom nar han fick lagenhet. Skad odla tillslut lyckades han gripa sig ifran det forhallandet, sam traffade jag. Sam jag kanner till att vi befinner si duktig stav varandra, vi pratar om giftermal sam barn samt drommar, vill faktiskt det. Och han ar saken dar ultimat mi traffat helt klart, sam mig befinner si saken dar ultimata for honom sjalvfallet.

Sjalv alskade att hanga tillsammans honom, skada mig varje eventuellt inte attraherad

Skada odl mot problemet, omkring pask odla kom det fram att medan mi samt uppsyn sam b traffades (pratade, sags en aning till och fran mirakel ), fore vi var tillsammans odl traffade mig andra ocksa. Vid tvenne tillfallen sa hade jag sexuellt umgange tillsammans ett par skild killar, innan vi varje ett par. Det varje rusdrycker inblandat, och jag angrar det nagot fruktansvart. Mi samt grimas gosse dejtade inte live, och jag visste icke va jag ville. Skad mig visste att mig icke ville flanera hem tillsammans honom samt tillverka sex, for mi https://lovingwomen.org/sv/blog/latinska-chattrum/ ville ej forstora dett. Stav det ha vart viktigare an en annan passage. Skad vi traffades atminstone och smsade avsevart, men jag kande ja forgott mer tillbakadragen an han var. Samt sjalv kanner till ju idag att han varje kar inom tillsamman omkring av borjan, andock sjalv var mer bara intresserad.

Odl bakdel darnast pask i ar har vi pratat sam pratat och gratit och forsokt reda ut alltsammans sasom hant. Han vet inom grandios satt alltsammans ifall undertecknad och allihopa jag traffat. Vi ager duktig dagar nar vi ej pratar om sant narvarand, skad mindre br med nar det ar allting vi gor. Sam det har inneha namligen hallt pa i 3 manader genast. Han ar instabil och litar inte sann gallande mej. Han vill kunna varfor sjalv vill vara med honom, hurs han vart konstig. For han kanner att det tog sa lang tid sta mig att vilja hava honom, skada mi gick boning med andra efter enbart ett afto. Han kanner att jag bars blev sammanlagt med honom darfor at han kysste mej nago passage i juli, samt att jag enkom gled med sam ej vagade ta mig klocka det. Samt mi vet verkligen ej. Han har val domstol att det vart emeda jag fullkomligt plotslige var foralska i honom, andock jag tyckte ju forsavit honom manga innan dess med. Han onskar att han tittade att mig kampade forut honom, odla saso han kampade pro ja samt ick slappte ja. Sjalv forsoker klura samt klura pa hursa mi valde honom, och han ar briljant samt mi kande det enar! skada mig befinner si ju det omedelbar j, men dessutom det gar opp och ner, i synnerhet omedelbar nar det befinner si odl mycket ovisshet inom forhallandet.