KONTAKT I RASPORED TRENINGA

KONTAKT TELEFONI:  061/ 17 17 313   060/ 07 07 313

e-mail: shotokarateclub@yahoo.com

S P E C I J A L I Z O V A N A    Š K O L A    K A R A T E A
S A    E L E M E N T I M A    S A M O O D B R A N E :

PONEDELJAK u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)
u DOJO (Tržni centar Resnik – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

UTORAK u 21h (takmičarska grupa i Karate za odrasle)
u DOJO (Tržni centar Resnik – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

SREDA u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)
u DOJO (Tržni centar Resnik – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

ČETVRTAK u 21h (takmičarska grupa i Karate za odrasle)
U DOJO (Tržni centar Resnik – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

PETAK u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)
U DOJO (Tržni centar Resnik – Milene Pavlović Barili bb)
________________________________________________________________________________

SUBOTA u 11h (početna i takmičarska grupa vežbača)
U DOJO (Mesna zajednica Kumodraž – Vojvode Stepe 571)

NEDELJA u 11h (početna i takmičarska grupa vežbača)
U DOJO (Mesna zajednica Kumodraž – Vojvode Stepe 571)
________________________________________________________________________________

NAPOMENA: *UPIS U SHOTO KARATE KLUB JE BESPLATAN
*CENA MESEČNE ČLANARINE IZNOSI 3500,00 dinara
________________________________________________________________________________

DOJO INDIVIDUAL – BRAĆE JERKOVIĆ 231

I N D I V I D U A L N I    T R E N I N Z I    S A    I N S T R U K T O R O M
(KARATE – KIHON, KATA, KUMITE, KICK BOX (K-1), KONDICIONIRANJE, SAMOODBRANA)
________________________________________________________________________________
NAPOMENA: * INDIVIDUALNI TRENING SA KLIJENTOM PODRAZUMEVA RAD PO IZABRANOM PROGRAMU UZ PRUŽANJE SVAKE STRUČNE POMOĆI U VIDU SAVETA ZA ISHRANU, IZRADU PROGRAMA ZA RAD U TERETANI, DIJAGNOSTIKU i sl. INDIVIDUALNIM TRENINGOM RUKOVODE DIPL. TRENERI, SPECIJALISTI, PROFESORI SPORTA I EKSPERTI IZ PONUĐENIH OBLASTI.

* CENA INDIVIDUALNOG TRENINGA IZNOSI 2500,00 dinara
(Popust mogu ostvariti takmičari Kluba 50%)

KONTAKT TELEFONI:  061/ 17 17 313   060/ 07 07 313
e-mail: shotokarateclub@yahoo.com