KONTAKT I RASPORED TRENINGA

KONTAKT TELEFONI:  061/ 17 17 313   060/ 07 07 313

e-mail: shotokarateclub@yahoo.com

S P E C I J A L I Z O V A N A   Š K O L A   K A R A T E A
S A   E L E M E N T I M A   S A M O O D B R A N E :

PONEDELJAK u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)

U DOJO 1 (TRŽNI CENTAR RESNIK – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

UTORAK u 20h i 21h (početna grupa, takmičarska grupa, Karate za odrasle)

U DOJO 2 (SPORTSKI CENTAR “SOS” – MEDAKOVIĆ 3, Cvetanova Ćuprija 117 ž)

________________________________________________________________________________

SREDA u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)

U DOJO 1 (TRŽNI CENTAR RESNIK – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

ČETVRTAK u 20h i 21h (početna grupa, takmičarska grupa, Karate za odrasle)

U DOJO 2 (SPORTSKI CENTAR “SOS” – MEDAKOVIĆ 3, Cvetanova Ćuprija 117 ž)

________________________________________________________________________________

PETAK u 19h i 20h (početna i takmičarska grupa vežbača)

U DOJO 1 (TRŽNI CENTAR RESNIK – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

SUBOTA u 20h i 21h (POČETNA, NAPREDNA I ODRASLI)

U DOJO 2 (SPORTSKI CENTAR “SOS” – MEDAKOVIĆ 3, Cvetanova Ćuprija 117 ž)

________________________________________________________________________________

VANREDNI TERMINI (organizuju se po potrebi):

SUBOTA u 11h i 12h (početna i takmičarska grupa vežbača)

U DOJO 1 (TRŽNI CENTAR RESNIK – Milene Pavlović Barili bb)

NEDELJA u 11h i 12h (početna i takmičarska grupa vežbača)

U DOJO 1 (TRŽNI CENTAR RESNIK – Milene Pavlović Barili bb)

________________________________________________________________________________

NAPOMENA: *UPIS U SHOTO KARATE KLUB JE BESPLATAN (Svi Novi članovi dobijaju Gratis Člansku kartu Kluba).

*CENA MESEČNE ČLANARINE IZNOSI 3000,00 dinara (U cenu su uključeni svi treninzi u okviru Škole).

DOJO INDIVIDUAL – BRAĆE JERKOVIĆ 231

I N D I V I D U A L N I   T R E N I N Z I   S A   I N S T R U K T O R O M   (KARATE – KIHON, KATA, KUMITE, KICK BOX (K-1), KONDICIONIRANJE, SAMOODBRANA)

PO IZBORU KLIJENTA U OPREMLJENOM DOJO U BRAĆE JERKOVIĆ NASELJU

________________________________________________________________________________

NAPOMENA: * INDIVIDUALNI TRENING SA KLIJENTOM PODRAZUMEVA 60-minutni RAD PO IZABRANOM PROGRAMU UZ PRUŽANJE SVAKE STRUČNE POMOĆI U VIDU SAVETA ZA ISHRANU, IZRADU PROGRAMA ZA RAD U TERETANI, DIJAGNOSTIKU i sl. INDIVIDUALNIM TRENINGOM RUKOVODE DIPL. TRENERI, SPECIJALISTI, PROFESORI SPORTA I EKSPERTI IZ PONUĐENIH OBLASTI.

* CENA INDIVIDUALNOG TRENINGA IZNOSI 2000,00 dinara

(Popust mogu ostvariti takmičari Kluba 50%)

KONTAKT TELEFONI:  061/ 17 17 313   060/ 07 07 313

e-mail: shotokarateclub@yahoo.com

FitPass partner

Prijatelji kluba